Zapsání rozestavěné stavby do katastru

Nevím, zda je nějaká povinnost zapsat rozestavěnou stavbu do katastru v zákoně, ale pokud stavbu financujete z hypotéky, tak vám pravděpodobně tuto povinnost ukládá hypoteční smlouva a jste povinni rozestavěnou stavbu rovnou zastavit bance.

Druhý a dost podstatný důvod pro zápis při financování hypotékou je ten, že pokud bance ručíte i pozemkem, je obvyklé, že bere pro ručení z jeho hodnoty jen 50 %. Jakmile je ale na pozemku stavba, rázem se bere z celkové hodnoty procent 80 (přesná procenta záleží na konkrétní bance a smlouvě, ale princip, že prázdný pozemek je pro ručení horší, bude asi platit obecně).

Co potřebujete k zápisu rozestavěné stavby do katastru:

  • vyplněnou žádost (použil jsem tento vzor) a doporučuji rovnou stáhnout i vysvětlivky, protože bez nich to pravděpodobně nevyplníte. POZOR: podpis na žádosti musí být prý ověřen! Tím mě paní na katastru nemile překvapila.
  • geometrický plán, který vám zpracuje geodet a na kterém je vidět tvar budovy. V okamžiku zaměřování musíte mít minimálně základovou desku a raději i nějaké to zdivo do výše zhruba metru nad zem.
  • ověřenou kopii stavebního povolení
  • čestné prohlášení vlastníka s ověřeným podpisem, že předmětná budova je rozestavěná ve smyslu ustanovení § 27 písm. l) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj.: (…) rozestavěnou budovou budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním
Příjemně mě překvapilo, že za zápis se neplatí žádný poplatek. Rovněž se oproti některým jiným úkonům nezasílá poštou žádné potvrzení, takže si změnu musíte hlídat sami na internetu. Ze zákona je na vyřízení žádosti 30 dní. V mém konkrétním případě se hned druhý den na internetu objevila plomba značící, že se něco děje a rovněž šlo z jejího detailu vyčíst, že veškerá dokumentace je v pořádku a nejsou v ní žádné chyby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *