Archiv štítku: slovníček

Ze slovníčku stavitele – gajgr

Další zvláštní slovo, na které jsem při stavbě narazil je gajgr.

Jde o jakýsi nástavec na zakončení okapu, který se dává mezi potrubí odvádějící vodu pryč a zakončení okapu. Pokud vám voda teče z okapu rovnou na zem nebo do sudu, gajgr moc nevyužijete. Pokud ale vedete vodu do podzemní jímky nebo do vsakovací jímky, už se bez gajgru neobejdete.

Základní funkcí gajgru je to, že můžete potrubí čistit, resp. že do potrubí vedoucího do jímky se nedostávají nečistoty z okapů, protože je gajgr zadrží. Zároveň umožňuje přístup k sítku, které tím pádem můžete pohodlně čistit.

Gajgr
Gajgr

Gajgr je otázka stokorun, takže se rozhodně vyplatí do něj investovat a nepokoušet se napojit okap přímo na potrubí. Zanesené potrubí jen tak nevyčistíte a rozkopávat kvůli tomu za pár let zahradu asi nikdo nechce.

Wikipedia o gajgru říká:

Gajgr (též sifon okapového svodu nebo lapač střešních splavenin či rýn) je plastová či litinová část, která se umísťuje na dolní část okapového svodu. Gajgr slouží jednak jako sifon a jednak jako čistící kus. Na gajgr je v zemi napojeno potrubí odvádějící dešťovou vodu dále do kanalizace či jiného sběrného místa.

Ze slovníčku stavitele – vágrys

Všichni řemeslníci v domě používají divné slovíčko vágrys. Z kontextu jsem pochopil, že jde o nějakou míru, od které se vše odvíjí a měří. Je to čára, která je po celém domě ve stejné výšce, takže se od ní dá vše měřit a nespletete se. Pochopil jsem, že obvykle se vágrys kreslí metr nad finální podlahu (ale není to podmínka). Kdokoliv z řemeslníků pak potřebuje trefit nějakou skutečnou výšku, např. 30 cm na podlahou pro zásuvky, použije vágrys a trefí se.

Určit vágrys není jen tak. Nemůžete přijít na stavbu a říct tady je vágrys. Na každé stavbě by se měl vágrys předat  písemně ve stavebním deníku  každému novému dodavateli. Jen tak se vám nestane, že budete mít zásuvky půl metru nad zemí, nebo v horší variantě podlahu o 10 cm vyšší/nižší a nikdo se k chybě nebude znát.

Teď, když jsem to celé pochopil a vím o čem je řeč, mohl jsem machrovat při zaměřování dveří a na otázku „máte tu někde vágrys?“ ležérně odpovědět „jasně, vágrys je tady“ :).

Co o vágrysu říká Wikipeda:

Vágrys (z německého der Waagriss, doslovně váhorys), též vodorovina, niveleta, je v místnosti narýsovaná vodorovná čára na stěnách kolem dokola, většinou 1 metr nad podlahou (aby se dala měřit hadicovou vodováhou). Jedná se o pomocnou stabilní míru, od níž se po celou dobu stavby odměřují veškeré hloubky, výšky a vodoroviny: základ pod podlahou, výška podkladního betonu, tloušťka izolace, výška podlahového betonu, tloušťka lepidla s dlažbou (hotová podlaha). Nad vágrysem se měří: výška a vodorovina okenních parapetů, okenních a dveřních překladů, výška stropu.