Archiv štítku: gajgr

Ze slovníčku stavitele – gajgr

Další zvláštní slovo, na které jsem při stavbě narazil je gajgr.

Jde o jakýsi nástavec na zakončení okapu, který se dává mezi potrubí odvádějící vodu pryč a zakončení okapu. Pokud vám voda teče z okapu rovnou na zem nebo do sudu, gajgr moc nevyužijete. Pokud ale vedete vodu do podzemní jímky nebo do vsakovací jímky, už se bez gajgru neobejdete.

Základní funkcí gajgru je to, že můžete potrubí čistit, resp. že do potrubí vedoucího do jímky se nedostávají nečistoty z okapů, protože je gajgr zadrží. Zároveň umožňuje přístup k sítku, které tím pádem můžete pohodlně čistit.

Gajgr
Gajgr

Gajgr je otázka stokorun, takže se rozhodně vyplatí do něj investovat a nepokoušet se napojit okap přímo na potrubí. Zanesené potrubí jen tak nevyčistíte a rozkopávat kvůli tomu za pár let zahradu asi nikdo nechce.

Wikipedia o gajgru říká:

Gajgr (též sifon okapového svodu nebo lapač střešních splavenin či rýn) je plastová či litinová část, která se umísťuje na dolní část okapového svodu. Gajgr slouží jednak jako sifon a jednak jako čistící kus. Na gajgr je v zemi napojeno potrubí odvádějící dešťovou vodu dále do kanalizace či jiného sběrného místa.